Consult

STEIN JENSEN CONSULT

Hjælp til selvhjulpet

 

Bruger du/I for meget tid på administrative opgaver ?

 

Er du/I frustreret over ikke at have overblik over virksomheden ?

 

Virker dette bekendt, har jeg måske løsningen. Det kan være alt lige fra:

 • Objektiv rådgivning i forhold til valg af ERP-system (økonomisystem) eller BI-system
 • Bistå ved udvikling og implementering heraf.
 • Hjælpeværktøjer til dagligdagens administrative opgaver
 • Bogføring, regnskabsopstilling, momsregnskab, momssandsynliggørelse osv.
 • Dynamiske analyseværktøjer
 • Salg, indkøb, produktion og finansanalyser. (Direkte udtræk fra SQL data til Excel)
 • Dashboard - Et samlet overblik på de ønskede fokusområder.

 

Min baggrund:

HD(R) revisoruddannet - Erfaring som regnskabschef og business controller.

Ansat i større dansk virksomhed med ansvar for virksomhedens analyser og rapporteringer.

 

Med udgangspunkt i virksomhedens behov, vil jeg i samarbejde med virksomheden finde den rigtige løsning dertil.

 

Alle løsninger vil blive i en form, hvor virksomheden fremover vil kunne være selvservicerende. En løsning på et niveau, der passer til brugerens IT-kompetencer. Alle løsninger vil være dynamiske og kunne bruges igen og igen med opdateret data. Så de ansvarlige kan træffe de rigtige beslutninger.

 

Det kan være løsningen skal være meget fleksibel, og kunne anvendes bredt af kunden. Eller mere faste løsninger, som ikke vil kræve de samme IT-kompetencer.

 

Måneds- eller kvartalsregnskabet der skal stilles op, ledelsesberetninger der skal stilles op, Power Point præsentationer, der skal fremlægges for bestyrelse eller ledelse. Er alle rutinemæssige gentagelser, som kan tage meget tid fra medarbejderne. Med den rette løsning og struktur, vil dette blive en smal sag - tiden og ressourcerne kan i stedet bruges på at dokumentere og kontrollere tallene.

 

Er dækningsgraden på tilbuddene altid forskellig fra den endelige pris. Få skabt overblik og gennemskuelighed i tilbudsfasen, sikre alle omkostninger medtages på tilbudstidspunktet. Spar tid på tilbudsgivningen og brug ressourcerne til noget mere værdiskabende.

 

Bliver I presset på betalingsbetingelser og rabatkrav. Få et værktøj der hurtigt kan sige hvor meget det reelt medfører af omkostninger eller besparelser.

 

Alt i alt handler det om at være mere effektiv og værdiskabende i sit arbejde, med de rette værktøjer kan tiden bruges, der hvor vi er allerbedst.

 

ØVRIGE YDELSER:

 

 • Regnskabsopstilling
 • Bogføring
 • Momsregnskab
 • Hjemmeside
 • Mv.

 

 

KONTAKT:

 

Miki Stein Jensen

Konsulent HD(R)

 

TLF : +45 2448 0775

miki@steinjensen.dk

Copyright © All Rights Reserved